Ogłoszenia

Zapraszamy do współpracy firmy z całej Polski

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem 

współpracy z Optima Energia, zapraszamy

do kontaktu pod numerem telefonu

+ 48 22 100 54 07

lub przez e-mail: biuro [at] optimaenergia.pl

 

 

Przetarg nieograniczony na dostarczenie i wdrożenie systemu B2B

Zarząd TXM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie i wdrożenie systemu B2B zapewniającego Zleceniodawcy i jego partnerom biznesowym szybką i sprawną kooperację niezależnie od ich lokalizacji geograficznej poprzez wdrożenie systemu usprawniającego procesy wewnętrzne i relacje zewnętrzne oraz digitalizację zasobów (i umów na zmianę dostawcy) w ramach projektu POIG 8.2 Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdziecie Państwo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_TXM_system B2B

SIWZ Zalacznik nr 1_kwestionariusz ofertowy-system B2B

Protokół_wyboru_Oferenta

 

 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka”. Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-14-342/14. Projekt: „Wdrożenie systemu B2B, w celu integracji procesów biznesowych pomiędzy firmą TXM Sp. z o.o. i jej kontrahentami”
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

TOP