Dodatkowe usługi

Nasze ceny są niższe nawet o 20%

od cen taryfowych koncernów

energetycznych.

 

 

Wymiana układów pomiarowych

Wymiana lub modernizacja układów pomiarowych w niektórych przypadkach jest konieczna do przeprowadzania procesu zmiany sprzedawcy. Zajmujemy się całym procesem: od projektu do wykonania wraz z finansowaniem.

 

Audyt faktur i optymalizacja zużycia

energii w Twojej firmie. 

 

Audyt efektywności energetycznej.

Kluczem do zmian jest świadomość własnej sytuacji. Naprawiać możesz wtedy, gdy wiesz, co jest do naprawy. Dowiedz się gdzie ponosisz nieuzasadnione koszty. Co możesz poprawić i jak? W skład audytu wchodzą rekomendacje w zakresie zmiany sprzedawcy, redukcji opłat dystrybucyjnych, opłat za moc umowną oraz energię bierną. Audyt jest profesjonalną ekspertyzą, która ma za zadanie zidentyfikowania takich obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których istnieją możliwości podniesienia ogólnej efektywności energetycznej.

 

 

 

 Odporność na podwyżki czyli Twoja

 gwarancja stałej ceny.

 

 

Kompensacja mocy biernej

Dzięki przeprowadzeniu audytu oraz zaprojektowaniu baterii kondensatorów Państwa firma będzie mogła ograniczyć lub uniknąć poboru energii biernej w konsekwencji unikając opłat z tego tytułu.

 

 

 Niższe rachunki za energię.

Nawet przez 3 lata.

 

Monitoring zużycia i jakości energii elektrycznej.

Według Smart Metering Alliance sama wizualizacja zużycia energii elektrycznej umożliwa oszczędności energii elektrycznej na poziomie 20% rocznie. Dzięki Partnerstwu Strategicznemu z czołowym europejskim producentem tego typu rozwiązań jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania tego typu.

 

 

 

 Proste i uczciwe zasady współpracy.

 

 

Odzysk ciepła

Systemy odzysku ciepła "odpadowego" z instalacji chłodniczych to technologia pozwalająca na efektywne oszczędności w zakresie zużycia energii wszelkiego typu. 

 

 Zmiana sprzedawcy nie wiąże się

z ryzykiem przerwania dostaw energii

lub zmiany warunków opłat

przesyłowych. 

 

 Pompy ciepła

Koszt ogrzewania i wody użytkowej stanowi w zdecydowanej większości przypadków największą pozycję w strukturze kosztów pokrycia potrzeb energetycznych budynku.

 

 

 

 

Wycena oferty bardziej niż

 indywidualna.

 

 

Instalacje solarne i fotowoltaiczne.

Każdy klient jest inny. Dostosowujemy ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

 

 

 

TUTAJ!
Zostań naszym Klientem! KLIKNIJ

 

 

 

 

TOP