PROSTA OFERTA DLA FIRM:

Superceny energii gwarantowane na lata!

Nasze ceny są znacznie niższe od cen taryfowych

dużych firm energetycznych!

TUTAJ!
Umów się na rozmowę z Konsultantem!

OFERTA DLA FIRMY

Nasze ceny są niższe nawet o 20%

od cen taryfowych koncernów

energetycznych.

 

 

Zmieniaj i oszczędzaj.

Jeżeli w taryfie C11 płacisz 366,80 złote netto* za megawatogodzinę, to 20% oszczędności oznacza 73 złote kosztów mniej. Jeśli zużywasz 54 MWh rocznie, to Twoje oszczędności, przy zmianie sprzedawcy, mogą przekroczyć 3 900 złotych netto rocznie. A jeśli podpiszesz umowę na 3 lata?

 *Cena za jedną megawatogodzinę w taryfie C11 według Cennika jednego z Koncernów Energetycznych z dnia 1 lutego 2014 roku.

 

Audyt faktur i optymalizacja zużycia

energii w Twojej firmie. 

 

Audyt efektywności energetycznej.

Kluczem do zmian jest świadomość własnej sytuacji. Naprawiać możesz wtedy, gdy wiesz, co jest do naprawy. Dowiedz się gdzie ponosisz nieuzasadnione koszty. Co możesz poprawić i jak? W skład audytu wchodzą rekomendacje w zakresie zmiany sprzedawcy, redukcji opłat dystrybucyjnych, opłat za moc umowną oraz energię bierną.

 

 

 

 Odporność na podwyżki czyli Twoja

 gwarancja stałej ceny.

 

 

Gwarancja stałej ceny

Kolejna podwyżka u twojego sprzedawcy już za chwilę, dlatego warto jak najszybciej zmienić sprzedawcę i zatrzymać swoją cenę przed tą podwyżką. Gwarantujemy niezmienność cen w okresie kontraktu.

 

 

 Niższe rachunki za energię.

Nawet przez 3 lata.

 

Umowa na rok, 2 lub 3 lata

Możesz wybrać dowolny okres. Przemyśl swoje plany biznesowe i zdecyduj, co dla Ciebie jest najlepsze.

 

 

 

 Proste i uczciwe zasady współpracy.

 

 

Zasady rozliczeń

Proste i uczciwe zasady współpracy. Żadnych "drobnych druczków" i "gwiazdek". 

 

 

 Zmiana sprzedawcy nie wiąże się

z ryzykiem przerwania dostaw energii

lub zmiany warunków opłat

przesyłowych. 

 

 Gwarancja ciągłości dostaw

Gwarancje ciągłości dostaw energii elektrycznej zapewnia ustawa – Prawo Energetyczne - wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne szereg obowiązków oraz zobowiązuje Operatora Systemu Przesyłowego oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych do podejmowania  określonych działań, w przypadku wystąpienia zagrożeń w krajowym systemie elektroenergetycznym lub niedoborów w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. 

Nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną oraz nadzór nad bezpieczeństwem krajowych systemów energetycznych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz  ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki, natomiast monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w zakresie m.in. bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

 

 

Wycena oferty bardziej niż

 indywidualna.

 

 

Indywidualne podejście.

Każdy klient jest inny. Dostosowujemy ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

 

Oferta dla domu i firmy.

 

Podwójny pakiet korzyści.

Dla Właścicieli przedsiębiorstw przygotowaliśmy podwójny pakiet korzyści: oszczędności dla firmy i tańszy prąd dla domu. 

 

 

 

 Klient jest najważniejszy!

 

 

 

 

Obsługa Klienta

Klient jest dla nas najważniejszy. Dlatego nasi Klienci Biznesowi otrzymują indywidualnego Doradcę ds. Obsługi Klienta wraz z bezpośrednim numerem telefonu i adresem email. Nie liczymy czasu w jakim nasi Doradcy odbierają telefony od naszych Klientów, ale czas załatwienia zgłaszanych do nas spraw. Budujemy relacje na lata.

 

 

 

 

TUTAJ!
Zostań naszym Klientem! KLIKNIJ

 

 

 

 

TOP