SUPERPROMOCJA!

Tańsza energia dla domu, z superceną  prądu, odporną na podwyżki, 

na rok, 2 lub 3 lata bez ukrytych haczyków!

 

TUTAJ!
Umów się na rozmowę z Konsultantem!

OFERTA DLA DOMU

Możesz zaoszczędzić nawet 150

złotych rocznie zmieniając

sprzedawcę energii.*

 

 

Zmieniaj i oszczędzaj.

Zmieniając sprzedawcę energii możesz oszczędzić do 150 złotych rocznie*. 

*Dotyczy oferty cennikowej jednego z Koncernów Energetycznych dla taryfy G11, cena 276,2 zł netto za megawatogodzinę, opłata handlowa 2,29 netto i zużyciu rocznym na poziomie 3,5 megawatogodziny.

 

 

Dwie proste taryfy dla Twojego

domu.

 

Proste taryfy

Dla tych, którzy potrzebują dobrej energii cały czas (jedna stawka przez całą dobę) i dla tych, którzy preferują nocne życie (niższe opłaty w nocy).

 

 

 

 Odporność na podwyżki czyli Twoja

 gwarancja stałej ceny.

 

 

Gwarancja stałej ceny

Kolejna podwyżka u twojego sprzedawcy już za chwilę, dlatego warto jak najszybciej zmienić sprzedawcę i zatrzymać swoją cenę przed tą podwyżką. Gwarantujemy niezmienność cen w okresie kontraktu.

 

 

 Niższe rachunki za energię.

Nawet przez 3 lata.

 

Umowa na rok, 2 lub 3 lata

Możesz wybrać dowolny okres. Przemyśl swoje plany i zdecyduj, co dla Ciebie jest najlepsze. Dłuższa umowa to gwarancja stałej ceny w okresie kontraktu i odporność na podwyżki.

 

 

 

 Proste i uczciwe zasady współpracy.

 

 

Zasady rozliczeń

Proste i uczciwe zasady współpracy. Żadnych "drobnych druczków" i "gwiazdek". 

 

 

 Zmiana sprzedawcy nie wiąże się

z ryzykiem przerwania dostaw energii

lub zmiany warunków opłat

przesyłowych. 

 

 Gwarancja ciągłości dostaw

Gwarancje ciągłości dostaw energii elektrycznej zapewnia ustawa – Prawo Energetyczne - wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne szereg obowiązków oraz zobowiązuje Operatora Systemu Przesyłowego oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych do podejmowania  określonych działań, w przypadku wystąpienia zagrożeń w krajowym systemie elektroenergetycznym lub niedoborów w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. 

Nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną oraz nadzór nad bezpieczeństwem krajowych systemów energetycznych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz  ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki, natomiast monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w zakresie m.in. bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

 

 

 Klient jest najważniejszy!

 

 

 

 

Obsługa Klienta

Klient jest dla nas najważniejszy. Nie liczymy czasu w jakim nasi Doradcy odbierają telefony od naszych Klientów, ale czas załatwienia zgłaszanych do nas spraw. Budujemy relacje na lata.

 

 

 

 

TUTAJ!
Zostań naszym Klientem! KLIKNIJ

 

 

 

 

TOP